Červenec 2018

Strnadi zahradní 2018

29. července 2018 v 12:31 | Ondřej Boháč
Jak dopadl letošní monitoring strnadů zahradních na Opavsku?

Prvním letošním dnem mapování byl 26. květen. Již před tímto datem můj kolega zjistil na jedné lokalitě první dva samce a dále jedním pozorovatelem byla nalezena druhá lokalita
První oficiální mapování započalo kolem osmé hodiny ranní, byly zkontrolovány nejprve čtyři lokality, na kterých byl výskyt zaznamenán v předchozích letech, nebo by jim naopak v letošním roce mohla vyhovovat. Úspěch jsme zaznamenali až na páté lokalitě, která byla loni bez strnadů. Na lokalitě jsme zaznamenali dva zpívající samce. Na poli vedle koridoru, kde oba strnadi zpívali, byl totiž ponechán neosetý pás pole dlouhý cca 100 metrů a široký asi 5 metrů. Přesně takové ponechání volných ploch strnadi vyhledávají, protože volné plochy využívají k hledání potravy. Následně jsme našli ještě jednoho (nehnízdícího) ptáka, který nás překvapil na pastvině v lese! Při dalších kontrolách už zde pochopitelně nebyl zjištěn. O chvíli později nás překvapil další strnad zahradní, který zpíval neobvykle v sadu. Okolní prostředí však jeho nárokům odpovídalo. Následně jsme objevili další lokalitu, na které zpíval jeden samec. I zde byla vyhovující plodina, dalo se tedy očekávat, že i tento strnad již bude místní. Další dva samce jsme měli na již zjištěné lokalitě z předchozích dnů. Během prvního sčítání jsme tedy zjistili 7 samců na pěti lokalitách. Čímž jsme hned překonali konečný výsledek loňského roku. Po velmi úspěšném prvním termínu jsme usoudili, že bude nejlepší v mapování pokračovat hned příští víkend.


Jeden ze strnadů zahradních na první kontrole

2-3. června - druhá kontrola
Jelikož jsme z předchozích kontroly zjistili, že podle odlišného typu zpěvu, se samci nejspíš vracejí na stejná hnízdiště, a nebylo by špatné zkusit nějaké strnady také okroužkovat. Jako první jsem vyzkoušel odchyt na pravidelné lokalitě, tam však k mému překvapení žádný strnad nezpíval. Přesunul jsem se tedy na další lokalitu, kde byl na první kontrole jeden samec. Tentokrát na lokalitě zpívali hned tři samci! Jednoho se po několika hodinách podařilo odchytit a okroužkovat. Mimo zvýšení počtu samců, bylo také skvělou zprávou zjištění přítomnosti samice, která velmi pravděpodobně patřila okroužkovanému samci.
Obvykle je přítomnost samice prakticky nezjistitelná, z dřívějších zkušeností se dá nejlépe zjistit při obsazování lokalit a stavbě hnízda.
Druhý den se ke mně připojil opět Ondra Škrabal a projížděli jsme další oblast, která se nachází severně od obvykle obsazované oblasti. Bohužel v této oblasti jsme již žádného zpívajícího samce nenašli. Vydali jsme se ještě vyzkoušet odchytit strnada, kterého jsme našli minulý víkend. Ihned po příjezdu na lokalitu, jsme samce znovu našli. Sítě jsme natáhli na dvě místa, a po asi hodině se nám ho podařilo odchytit na cestě vedoucí po okraji sadu. Tento odchyt se pro nás ukázal nakonec jako velmi důležitý, následně mi totiž poslal jiný kolega nahrávku strnada, kterou zde pořídil před dvěma lety. Podle typu zpěvu se domníváme, že se jedná o stejného samce. Protože jeho zpěv se liší od typu který zde převládá. Tento odchycený strnad byl nakonec naším posledním pozorovaným v této sezóně.

Odchycený strnad zahradní v Sosnové (Foto: Ondřej Škrabal)

1. července - třetí (poslední) kontrola
Na další kontrole jsme projížděli dříve pozitivní lokality a zkoušeli i nové. Bohužel se však opět ukázalo, že v červenci je již vyhnízděné páry nemožné dohledat. Reakce na nahrávku je již nulová, a mladé ptáky se nám letos ani loni dohledat nepodařilo. A to i přes to, že například loni samec viditelně mláďata krmil. Ta však byla zřejmě ještě na hnízdě, nebo ukrytá v hustých křovinách. Následné "posezónní" kontroly na dvou místech, kde ještě zkoušel strnady hledat O. Škrabal byly neúspěšné. Podařilo se ale objevit alespoň další dvě lokality strnadů lučních, který zde také není zcela běžný.

Popis chování:

Naši strnadi se na hnízdiště vrací pravděpodobně nejdříve počátkem května. Následně začínají samci zpěvem obhajovat zpěvem vybraná teritoria. Není ničím neobvyklým, že na některých lokalitách má jejich výskyt až dokonce shlukovitý charakter. Loni se například povedlo zaznamenat na linii cca 0,5 km až 4 zpívající samce, kteří vůči sobě neměli absolutně žádnou agresi, a to i když se mezi dvěma zpívajícími samci pohybovala samice která nosila stavební materiál na hnízdo! I během letošního roku byli zaznamenáni například 2 intenzivně zpívající samci jen několik desítek metrů od sebe.
Začátek hnízdění je individuální, záleží na tom, kdy, a zda vůbec se samci podaří s nějakou samicí spárovat. Někteří nespárovaní samci aktivně zpívají i a začátku července, naopak u hnízdících ptáků zpěv striktně končí v poslední červnové dekádě. Období krmení mláďat přichází průměrně kolem 5-15.6. Opět však záleží na tom, kdy hnízdění započalo.
Zkušenost z odchytu: reakce na nahrávku je v období hnízdění překvapivě o hodně vyšší než například u strnadů obecných, kteří podobně reagují pouze při obhajování svého teritoria.
Zatím nejméně informací máme o samicích, jejich pozorování je i v době krmení mláďat téměř nemožné.

Shrnutí výsledků:

Během letošního roku jsme stejně jako loni udělaly 3 hlavní kontroly. První byla určená k hledání potenciálních lokalit a zpívajících samců. Stejně tak tomu bylo i na druhé kontrole, tam jsme ověřovali přítomnost již zjištěných samců a kroužkovali jsme dva samce. Třetí kontrola měla za cíl dohledávat mláďata a možné nespárované samce. Během těchto tří hlavních kontrol jsme došli k těmto výsledkům.
- 9 zpívajících samců
- 5 obsazených lokalit
- Jedna prokazatelně pozorována samice + pravděpodobně další na jiné lokalitě
- maximum zpívajících samců na jedné lokalitě: 3 zp. M.
- dva okroužkovaní samci
Popis biotopu:
Stejně jako loni, strnadi zahradní preferovali olšinové nebo topolové biopásy v otevřené krajině. Ve většině případů v těchto biopásech byl také menší vodní tok. Jako nejdůležitější se však stále ukazuje výše zmíněná volná plocha. Tím je myšlen úhor, neosetá část pole anebo později rostoucí plodina (většinou mák, řepa, kukuřice). Někdy postačila i nevzešlá řepka. Strnadi se tradičně ukazovali v sušší oblasti na západ od Opavy, v této oblasti je méně srážek, proto jsou mnohdy některé plodiny méně narostlé, nebo vzcházejí pomaleji.


Závěr a zhodnocení hnízdní sezóny
Letošní rok považujeme za velmi úspěšný, v roce 2017 se podařilo objevit pouze 5 samců na dvou lokalitách. Mimo to se letos také ukázali na lokalitách, kde byli již několik let nezvěstní. Kromě mapování na Opavsku, se relativně nedaleko této populace podařilo najít P. Molitorovi další čtyři samce na jediné lokalitě. Dále ještě existuje jeden náhodný záznam jednoho zpívajícího samce (od L. Praus), na této lokalitě však při následných kontrolách již nebyl zjištěn. V součtu bylo v celém Slezsku zjištěno tento rok minimálně 14 zpívajících samců na sedmi lokalitách! Za velký úspěch lze považovat i první dva okroužkované samce.
Strnadům zahradním se máme v plánu věnovat i v dalších letech, do budoucna bychom chtěli zmapovat také severovýchodní stranu Opavska, kde ještě před několika lety bývali strnadi zahradní také. Dále je v plánu pokračovat v nahrávání zpěvu všech samců a také se pokoušet o jejich kroužkování za účelem zjištění návratnosti jednotlivých ptáků.
Jelikož je mapování v takto velké oblasti časově náročné, uvítáme případné pomocníky do dalších let. V případě zájmu podílení se na mapování se mi prosím ozvěte na email -bohc.ondra@seznam.cz