Duben 2016

Shrnutí (ptačí) zimy 2015/16, listopad až březen

25. dubna 2016 v 20:44 | Ondřej Boháč
O letošní zimě....
I letošní zima byla teplotně nadprůměrná a všechny průměrné měsíční teploty byly nad 0°C kromě ledna (-1,7°C) na sníh byla letošní zima velmi bídná. Souvislá sněhová pokrývka se objevovala pouze v lednu a to max. 6 cm. Únor už byl naopak neobvykle teplý a teplot pod 0°C bylo zaznamenáno velmi málo. Poslední souvislá sněhová pokrývka byla 15.3.2016 ale v odpoledních hodinách roztála. Od ledna už žádné ochlazení které by srazilo teploty celodenně pod pod mrazu bohužel nedošlo.

Z hlediska severských ptačích hostů byla letošní zima opět spíše lehce podprůměrná, ale některé severské druhy se v letošní zimě vyskytovaly až neobvykle často nebo ve vyšších počtech.
Listopad- po odtáhnutí potáplic severních i malé se na Tovačovském jezeře ustálily potápky žlutorohé které se zde zdržovaly v počtech- 1-6ex od 17.10.-31.12.2015 rok na ně byl neobvykle dobrý. Po menším ochlazení na konci roku 2015 však zmizely. Prvním zajímavým zimním hostem se stal kalous pustovka pozorovaný mnou na konci listopadu. Listopad byl z letošní zimy asi nejslabší.
Prosinec- ani začátek prosince nebyl vůbec dobrým obdobím, až 13.12 jsem pozoroval celkem 11 konopek žlutozobých na Grygovské pískovně společně se třemi potápkami žlutorohými na pískovně bylo také devět samic morčáka malého které se zde zdržovaly až do konce prosince. V ten den jsem ještě prozkoumal zatopené pole u Vsiska na kterém bylo celkem 5 sluček malých! Zimní hosti se opravdu ukázali až ke konci prosince. Dalším velmi vzácným pozorováním byli 2 morčáci prostřední, kteří se na několik dní objevili na Annínském jezeře v Tovačově, společnost jim dělal i ještě vzácnější mladý turpan černý. O den později (20.12.2015) se k nim přidala i potápka rudokrká. V ten den jsme uskutečnili odchyt na polní louži u Vsiska. Bylo zde celkem 5 bekasin (2 chyceny) a 2 slučky (obě chyceny). Jde vidět že mírná zima tyto ptáky k jihu zbytečně vůbec nežene. Letošní zima je i dobrá na zedníčky, až 3 zimující ptáci na jižní Moravě v Klentnici.
Leden- s ním přišlo první ochlazení a pád minimálních teplot až k -11°C. 2.1.2016 se zastavil samec morčáka prostředního na řece Bečvě v Přerově! 8.1. se podařilo zjistit Dušanovi Boucnému u Opavy skřivany ouškaté, tyto velmi vzácné severské ptáky jsme však my už 10.1 nedostihly. V Bohumíně nyní na pískovně zimuje minimálně 10 racků stříbřitých a jeden středomořský. 13.1. v Tovačově cca 40 hoholů severních, potápka rudokrká, potáplice severní a poláci kaholky. Na Troubeckém jezeře a na řece Bečvě v Troubkách se pohybují téměř půl měsíce 1-3 samice morčáka prostředního. Dne 30.1 vyrážím s kolegy na VDNM tam je nyní ráj severských hus mezi tisícemi hus běločelých a polních je i dvojice bernešek bělolících, u břehu prolétá bukač, zimuje tu několik kaholek, morčáků bílých no prostě ráj. I další den jedeme opět na jih, užíváme si zedníčka krásně blízko později u Strachotína i 3 zimující sněhule. U Vlasatic první čejku.
Únor- 6.2. vyrážím na jih pro změnu s Fildou Petříkem. Pozorujeme spolu na Sterém rybníku u Pohořelic 5 bernešek rudokrkých! Společnost jim opět dělá i dvojice bělolících. Pozorujeme první drozdy zpěvné a opět sněhule. 16.2 konečně s Dobešem nalézáme zimující bernešku tmavou. Na VDNM II je ještě potápka žlutorohá. Únor už nic moc zajímavého nepřináší, jen dvě labutě zpěvné v hejnu velkých v Tovačově, koncem února se s čejkami objevuje první kulík zlatý.
Březen- velmi chudý měsíc, jedna sněhule severní 6.3. na Šumvaldském rybníku, letos je opět bída na kulíky zlaté. Hejn na Moravě je úplné minimum. S koncem března přilétají další bahňáci.